HAMEK har kjøpt maskinpark og rettigheter i Mercur Solutions

Harstad Mekaniske Verksted AS, HAMEK, i Harstad har kjøpt maskinpark og rettigheter i Mercur Solutions som gikk konkurs i mars 2015. Mercur Solutions var særlig kjent for å ha designet og produsert håndteringslønsinger for tungt boreutstyr for offshore-markedet. Bedriften hadde ved konkursen 16 ansatte med meget god kompetanse og en moderne maskinpark.

Beholder kompetansen i Harstad.

– Det er viktig for regionen å beholde maskinpark, kompetanse og rettigheter i Harstad. Vi flytter alt til våre verkstedhaller og kontorene, sier adm. direktør ved HAMEK, Peter Slump.

Videreføring av Mercur Solutions?

– Det vil bli en videreføring av Mercur Solutions, men med en forsiktig oppbygging i tråd med markedet. Uansett vil det gi igjen nye muligheter i regionen med eventuelle ny ansettelse i tillegg.

Flyttingen av maskinpark?

– Vi overtok alt sammen 1. september og flyttingen er allerede i gang, sier Slump som er glad og stolt at de klarte å beholde denne kompetanse i Harstad.