Norsk kulturråd med stor tildeling til Støyperiet Kulturscene

Harstad skipsindustri AS er tildelt 1.5 million til rehabilitering og utvikling av det gamle Støyperiet fra 1912 til nye Støyperiet kulturscene. Tildelingen kom på søknad til Rådets Rom for kunst. Kulturrådet ga i denne omgangen støtte til 21 prosjekter. De behandlet 55 søknader i denne tildelingsrunden.

Fra tidligere har Norsk klulturminnefond bevilget 1 million kroner i støtte.

Svært glad

Daglig leder i Harstad skipsindustri AS, Ola Karlsen, er svært glad for tildelingen som han mener gir prosjektet en faglig god oppbacking.

– Denne tildelingen er sammen med tildelingen fra Norsk kulturminnefond både en anerkjennelse til prosjektet og en oppmuntring i arbeidet med å fullføre de totale kostander som er beregnet til rundt 12 millioner.

– Vi går nå i gang med fullfi nansiering via andre offentlige kanaler og en del private muligheter. HSI har selv bevilget 1.2 millioner til prosjektet i form av tomt, bygg og innledende midler til prosjektleder, arkitekter etc.

Når kan Harstad få sin nye Kulturscene?

– Om vi lykkes med finansieringen kan det åpnet til Festspillene 2017 og det er det målet vi jobber med akkurat nå. Dagens tildeling var i så måte svært kjærkommen, sier Karlsen.

For mer informasjon;

Daglig leder Ola Karlssen 907 79 162
Prosjektleder Lars Andre Uttakleiv 470 57 419

Forprosjektrapporten finner du her