Åpenhetsloven

Harstad Skipsindustri omfattes av åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Arbeid med oppfølgning av åpenhetsloven
Harstad Skipsindustri arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet. Arbeidet med aktsomhetsvurderingen skal sikre at våre forretningspartnere/leverandører/produsenter oppfyller grunnleggende menneskerettigheter og gir de ansatte anstendige lønn- og arbeidsvilkår. Harstad Skipsindustri har gjennomført en aktsomhetsvurdering som oppdateres årlig.

Redegjørelsen av aktsomhetsvurderingen finner du her

Offentlig redegjørelse og informasjon
Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om selskapets ivaretakelse av kravene i åpenhetsloven.
Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@hsi.no

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.