Stor aktivitet på mange fronter

Hotell med 180 rom, bar, restaurant, eventsal og stor konferanseavdeling.

HSI med partnere er inne i en svært aktiv periode

Vi har realisert:

 • Landsdelens største tørrdokk.
 • Miljøopprydding på store områder.
 • Bygd Kaarbøbygget som huser Equinor, KUPA og Polarkonsult.
 • Kjøpt og videresolgt Statoilbygget i Medkila.
 • Restaurert Skipperhuset og Skipperhagen.
 • Bygd og leid ut bygg til Bergaard Amundsen.
 • Bygd 28 leiligheter: Brovingen, Samasjøen
 • Restaurert Administrasjonsbygget og leid ut til Fontenehuset
 • Delvis restaurert Støperiet til Kulturscene

I august åpner:

 • Hotell med 180 rom, bar, restaurant, eventsal og stor konferanseavdeling
 • Nytt administrasjonsbygg i Samasjøen med kontorer, lager, garderober og kantine med plass til alle ansatte.
Vi har planlagt 80 leiligheter i tre bygg med kafeer/butikker i 1. etasje.

Prosjekter fremover:

 • Vi tar sikte på å lansere et nytt boligprosjekt i Medkila i løpet av våren.
 • Vi har planlagt 80 leiligheter i tre bygg med kafeer/butikker i 1. etasje. Oppstart her betinger at veggen mot dokka er på plass.
 • Troms fylkeskommune får nå regulert ny videregående skole og tar sikte på en arkitektkonkurranse til høsten.
 • Støperiet var tiltenkt en funksjon for Harstad bibliotek som også er Fylkets musikkbibliotek. Nå vurderes flere alternativer.
 • Det at vi ikke får bygge kino og bibliotek for Harstad kommune slik kommunen ønsket gjør at vi kan sette fart og realisere andre ideer for området.
Det vurderes flere nye alternativer med Støperiet.