Harstad skipsindustri - C. Trym Ivar Bergsmo

Harstad skipsindustri AS

ble etablert 31. desember 1988 . Men vår historie går helt  tilbake til 1895 da Harstad mek.verksted AS ble etablert i Harstad sentrum og 1909 da Ejnar S Nielsen ble startet og etablert i Samasjøen fra 1912 . I dag driver vi virksomheter på begge disse steder med landsdelens største tørrdokk i sentrum av Harstad og tre slipper og en stor verkstedhall  i Samasjøen.

Vi har også etablert flere eiendomssselskap som alene og sammen med partnere forvalter og utvikler tomter og eiendomsmassen i Harstad.

Vi har i dag ca 110 fast ansatte og har i perioder også innleid arbeidskraft.

Historien vår

Vår skipshistorie er uløselig knyttet til tilblivelsen av Harstad som bysamfunn med bystatus fra 1904.

Vår grunder Rikard Kaarbø ble født i 1850 i Harstad som sønn av Wilhelm Kaarbø som fra Lesja i Gudbrandsdalen. Rikard etablerte Kaarbøverkstedet AS i 1895 og hadde sin første båt på slipp 15.januar  1896.

Rikard overtok som dampskipsekspeditør i Harstad etter sin far midt på 1870-tallet. Han fikk sin første båt, en fraktbåt, i 1875. Han utvidet med flere båter og startet med kull og saltlager. Han bygde landsdelens første damskipskai som stod ferdig i 1889. Han var ordfører i Harstad fra 1883 til sin død i 1903 og regnes som Harstad bys grunnlegger.

Ejnar S Nielsen ble født i København i 1883 og kom til Norge i 1902. I sitt første år i Norge var han med å instrallere motor på Roald Amundsens «Gjøa» som lå ved kai i Tromsø. I 1909 etablerte han et verksted for reparasjon av motorer i Harstadham og i 1912 flyttet han virksomheten og anla to slipper i Samasjøen.

Det er en videreføring av disse to historiske bedriftene som 31. desember 1988 ble Harstad skipsindustri AS. Virksomhetene hadde da vært inne i vanskelige år etter at de i sine beste år hadde opp til 900 ansatte.

Totalt er det bygget 178 båter ved de to  verftene, 142 ved Kaarbø  32 ved Ejnars S Nielsens verksted og  de fire siste ved Harstad verftene/HSI  (Kaarbø) . Den siste i 1998 .Den første båten som ble bygget  var 13.6 meter lange MS «Sigrid « i 1904 og den største Hurtigruteskipet MS» Vesterålen på 108 meter i 1983.

I dag utvikles det kompakte verksted med tre slipper i Samasjøen for små og mellomstore båter, mens landsdelens største tørrdokk for store båter etablert i sentrum av Harstad der Kaarbø startet.

Harstads skipsindustri driver i dag også med eiendomsutvikling alene og sammen med partnere i ulike eiendomsselskap. I januar 2017 stod  Kaarbøbygget på 10.000 kvadratmeter ferdig . Bygget er senere solgt og eies i dag av Equinors pensjonskasse.

I 2017 var Administrasjonsbygget til HAMEK i sentrum restaurert og leid ut til stiftelsen Fontenehuset Harstad. Samme året var Andreas Lindsgate 3 (Skipperhuset) åpnet etter kjøp og påfølgende restaurering.

I 2018 var BA-bygget bygd på Sentrum syd .Bygget er leid ut til elektro-grossisten Berggård Amundsen. I 2020 ble leilighetsbygget Brovingen med 28 leiligheter  klar for innflytting. I august 2022 åpnet  Hotell Kaarbø med 180 rom .Hotellet er leid ut til Nordic Choice og har navnet Quality Hotel Harstad.