Støperiet blir kulturscene

NyeStoperietStøperiet, en av de gamle verkstedhallene fra det tidligere Kaarbø mekaniske verksted skal rehabiliteres og tilpasses til bruk for konserter, forestillinger, foredrag, formidling og andre arrangementer.

Dette blir en hall som bærer i seg den skipsindustrielle tradisjonen som går tilbake til 1895. Bygget er oppført i 1914. I rehabiliteringen vil det bli lagt vekt på å bevare det autentiske industrielle uttrykk. Hallens størrelse og plassering gjør den svært godt egnet til planene. Vi tror Støperiet kulturscene vil bli et spennende tilskudd i Harstad innen kultur og konferanse.

BAKGRUNN

Harstad Skipsindustri har bygget ut en moderne skipsdokk til 140 millioner kroner på verftsområde ved Harstad sentrum. Denne utgjør sammen med slippene og hallen i Samasjøen et meget godt tilbud for skipsreparasjoner i nord. Denne delen av virksomheten sysselsetter rundt 100 årsverk og vil ventelig øke de neste årene. Verftsområde utvikles også med nye etableringer slik som Statoils Nord-Norge kontor som er under bygging og skal stå ferdig i 2017.

RAMME PÅ 7.5 MILLION KRONER

For verftet er det viktig å fortsatt ta vare på historien om industrien og verftskulturen, samtidig som man går inn i en ny tid. Det er bakgrunnen for at det blant annet taes initiativ til rehabilitering av Støperiet til bruk innen kultur og formidling.

Støperiet er bygget i 1914, og var brukt som metallstøperi frem til ca 1950 da det ble brukt som valse og dreiverksted. De siste tiårene har det vært brukt som lager, og i perioder ikke i bruk i det hele tatt. Bygget er et av Harstads tidligere verkstedbygninger med en spesiell arkitektur, vindusrekker i nedre og øvre del av bygget. Bygget på 376 kvadratmeter er over 100 år og har en helt spesiell industrihistorie og egenart.

Støperiet skal ikke brukes i verftets fremtidige virksomhet, det ligger imidlertid plassert nær spissen/baugen av dokken. Det planlegges slik at “Stien langs sjøen” kan passere ved/nær bygningen. Rehabiliteringsarbeidet vil gjøre Støperiet til en vakker og unik sal bygget på en viktig del av byens egen historie. Rehabiliteringen har en kostnadsramme på 7. 5 millioner. Verftet stiller råbygg, tomt og utviklingskostnader. I finansieringsplanene foreslåes det tilskudd fra private/stiftelser/bedrifter, tilskudd fra kunstprosjektet “Lyset i nord” der bla. Statoil og verftet bidrar samt offentlig tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige instanser.

For nærmere informasjon:

Adm. direktør i Harstad skipsindustri, Ola Karlsen på telefon 907 79 172