Stien lang sjøen skal gå gjennom Støyperiet

Det er nå klart at Stien langs sjøen ,som blir en kunst-sti fra Hamek i Samasjøen og frem til Sjøkanten senter, skal gå gjennom verftsområde og Støyperiet. Deler av verftsområde blir nytt Kaarbø-torg og stien legges elegant over dette og gjennom Støyperiet.