Samarbeider om kunst til Harstad

Harstad kommune, Statoil og HSI Eiendom har inngått samarbeid for å bidra til utviklingen av kulturdestinasjonen Harstad med fokus på kunst i det offentlige rom gjennom flere prosjekter.

Første prosjektet «Lyset i nord»

Det første prosjektet skjer i forbindelse med byggingen av det nye Statoilbygget i Harstad. Der inviterer Statoil og Kaarbø Eiendom Nordnorske kunstnere til konkurranse om et kunstprosjekt som er tenkt plassert på plassen foran byggets hovedinngang.
Temaet for prosjektet er ”Lyset i nord” og har en budsjettramme på inntil 1 million kroner. Kunstverket skal ferdigstilles til åpningen av bygget i februar 2017.

Videre utvikling

– Samarbeidet mellom de tre aktørene vil bidra til kunstnerisk utsmykking langs sjøsiden, i første omgang fra Samasjøen til Sjøkanten senter. Detaljene er ikke klare, men slik det står nå regner vi med å kunne realisere mellom fem og åtte prosjekter. Harstad har en sjøside med stort potensial og mange kompetente og kapitalsterke næringslivsaktører, derfor inviterer vi til deltagelse fra flere bidragsytere som i felleskap kan utvikle og gjennomføre et helhetlig konsept. Vi ønsker dessuten å fokusere på kunst og arkitektur i Harstad ved å arrangere utstillinger, foredrag og omvisninger, sier styreleder Erik Løfsnes i HSI Eiendom.

Prosjektet skal bidra til å løfte den nordnorske kunstscenen ved å prioritere kunstnere med tilknytning til Nord-Norge.

For ytterligere informasjon:

Marianne Bremnes, ordfører Harstad kommune
T: 97185848
E-post: marianne.bremnes@harstadkommune.no

Erik Løfsnes, styreleder HSI Eiendom AS
T; 97569597
E-post: el@bolten.no

Knut Harald Nygård, Direktør Nordområde initiativet,Statoil ASA
T: 995 82 011
E-post: KHN@statoil.com