Sigurdsgate

HSI har kjøpt Sigurdsgate 6 og 8 som er pusset opp og leies ut.