Restaurere Støperiet

Det mer enn 100 år gamle Støperiet restaureres nå og skal taes i bruk i 2019 som selvstendig bygg eller i kombinasjon med andre bygg  på området.

Helhetsplan

Kaarbø Utvikling AS og Vågsfjord Eiendom ANS  har engasjert arkitektene A-LAB til å lage en helhetsplan for hele tomteområdet fra dokkporten i nord  og helt frem til og med Kaarbøbygget med tilhørende P-hus i syd. I dag omfatter det verftets sentrumsaktiviteter med landsdelens største tørrdokk, Fontenehuset, Kaarbøbygget, BA-bygg, Støperiet, Klubbvegen 3 (kontorbygg). Planen skal presenteres høsten 2018.

28 leiligheter

Sammen med BoNord bygges det 28 leiligheter i Samasjøen. De skal stå ferdig Januar 2020.

http://www.brovingen-harstad.no/