Ragnhild Kaarbø

Kaarbø utvikling skal bygge et bygg i fem etasjer og 5000 kvadratmeter. Bygget er dedikert Harstad-kunstneren Ragnhild Kaarbø (1889-1949) og skal etter planen inneholde blant annet Harstads nye bibliotek i tre etasjer. Kaarbø utvikling vant en OPS-konkurranse utlyst av Harstad kommune. Planen er oppstart høsten 2021 og åpning august 2023.