Nytt administrasjonsbygg for Hamek.

HSI har kjøpt Mack-bygget i Samasjøen og overtar det 1. september 2021. Huset skal bygges om til kantine og garderober for ansatte, kontorer og møterom. Bygget skal være ferdig restaurert i 2022.