Harstad maritime senter

Kaarbø utvikling har planlagt et maritimt senter med Blått visnings-senter og kontorer primært for bedrifter i maritim sektor eller leverandører til denne sektoren.

Bygget vil være fra 3-5000 kvadratmeter.