Ny tørrdokk i Harstad med store ringvirkninger

Det er blitt omsetningsøkning og store ringvirkninger av den nye tørrdokka til Harstad skipsindustri som ble åpnet i april i år. Det er datterselskapet HAMEK som har det operative arbeidet både i tørrdokka i sentrum og ved slippanleggene i Samasjøen.

– Vi har økt både omsetning og antall ansatte ved HAMEK, sier adm.direktør Peter Slump ved HAMEK. Og han er også glad for den store ringvirkningseffekten som utvidelsen av dokka har medført.

Forskning på ringvirkning av verkstedindustrien viser at et årsverk her gir 3. 3 årsverk hos leverandører, det offentlige etc. Det har vært god trafikk inn i dokka helt siden åpningen, men særlig nå i høst.

– Vi satser på reparasjoner av ulike typer båter som trålere, andre fiskefartøyer, fraktbåter, passasjerbåter, olje og gass og forsvarets båter, sier Slump som i oktober hadde inne en russisk tråler som var 105 meter lang og 21 meter bred. – Den nye dokken er 145 lang og 28 meter bred, så det kan taes inn båter av betydelig størrelse.

Store ringvirkninger

– Vi merker godt at det er flere båter på HAMEK, og den nye tørrdokka har gitt et løft som også gir mer arbeid for oss og andre leverandører. Det sier Arild Albrigtsen som er daglig leder i Harstad Elektro og mangeårig underleverandør til Harstads verkstedindustri.

– Det samme kan vi melde om, sier Jonny Stiby, som er salgssjef for Teknor som er Karsten Moholts elektromekaniske avdeling i Harstad. – Vi er godt rigget for olje & gass. Vi tror oljenæringen har en god fremtid i nord, og merker ikke den nedgangen her slik de gjør det i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Men det er klart at oppdragene fra HAMEK har vært og er viktig for oss. Siden den nye tørrdokka stod ferdig har vi hatt en betydelig økning i antallet oppdrag på de mange båtene som har vært dokket inn. Dette gir oss flere bein å stå på slik at vi kan holde et høyt antall med kvalifisert arbeidskraft.

Stor investering

-Vi har gjort en tøff investering med denne store dokka, sier Ola Karlsen som er adm.direktør for Harstad skipsindustri AS. -Vi gjorde først miljøopprydninger på verftsområde for 20 millioner og så har vi investert 140 millioner i å få en dokk som har kapasitet til å betjene de aktuelle markedene. Vi har ambisjoner om å øke totalomsetningen for HAMEK med 50 prosent over tre-fire år og det betyr økt sysselsetting både for HAMEK og underleverandørene. Etter seks måneders drift ser dette lovende ut, sier Karlsen.

Den Russiske tråleren Kaptein Nasin er foreløpig den største båten som er dokket inn i den nye tørrdokka i Harstad. Båten var 105 meter lang og 21 meter bred.

TheRussian_staaende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Trym I. Bergsmo

For mer informasjon: Adm.direktør ved HAMEK, Peter Slump 94 86 93 91

Adm.direktør ved Harstad Skipsindustri, Ola Karlsen 90 77 91 62