Ny bok før jul om verkstedpionerene og personligheter i verkstedindustrien

Før jul kommer HSI ut med ny bok om verkstedpionerene og personligheter i Harstads verkstedhistorie fra 1895 og frem til våre dager.

Boka skrives av Agnar Kaarbø som er oldebarn av grunnleggeren Rikard Kaarbø.  Agnar har inngående kjennskap til historien og har møtt en rekke personligheter undervegs i bok-prosessen.