Næringslivsprisen til Harstad Skipsindustri

Onsdag kveld ble bedriften hedret for innsatsen den gjør for harstadsamfunnet.

Mottar pris

Marius Roksøy: Direktør Ola Karlsen ved HSI mottar næringslivsprisen fra jurymedlem Lasse Hagerupsen FOTO: MARIUS ROKSØY

–  Dette er stort!

Jeg ble virkelig glad. Det var ordene fra direktør Ola Karlsen, da han mottok Harstad næringslivspris for 2015.

– Å lykkes i næringslivet handler ofte om å bygge stein på stein. Men like mye handler det om å ha kraft og pågangsmot når motbakkene er som brattest. Harstad Skipsindustri vet alt om dette. Det har vært mange slag og tunge løft, men takket være framsynthet og sterk innovasjonslyst, har verdiene reist seg – mot alle odds. For bedriften, men ikke minst for harstadsamfunnet for øvrig. Grav deg ned i tide, heter det i en fjellvettregel. Og uten sammenligning for øvrig. Det har denne virksomheten gjort. Bokstavelig talt.

Det sa jurymedlem, Bjørn Akselsen under overrekkelsen.

Næringslivsprisen i Harstad skal være en utmerkelse til en bedrift eller virksomhet som har utmerket seg gjennom:

  • å være en verdiskaper for eiere og for samfunnet.
  • å ha en god og sunn økonomi
  • å være en god lagspiller lokalt og regionalt
  • vekst, produktutvikling og innovasjon.

Juryen mener HSI innfrir alle kravene som nettopp ble listet – og vel så det.

Nødvendig modernisering

Ifølge direktør Ola Karlsen ble et nytt kapitel i bedriftens nå 120-årige historie startet i 2005 da avdøde Steinar Hansen fikk samlet et nettverk som var villige til å satse på en modernisering av verkstedindustrien i Harstad.

– Ny satsing innebar en betydelig risiko og krevde mange modige beslutninger, men i løpet av perioden 2005-2010 greide man mot alle odds å gjennomføre en nødvendig og pålagt opprydding, sier Karlsen.

I samme periode var man godt i gang med planene om å utvide tørrdokka, et prosjekt som til slutt kom på 150 millioner inkludert ny kranbane og nytt servicehus.

Fremtiden ser lys ut for Harstad Skipsindustri og de omkringliggende områdene. Det er levert inn forslag til omregulering av den nordlige delen av verkstedtomta.

–Det kan bli et kulturkvartal, der vi tar vare på slippene og gir noen av de gamle bygningene et nytt liv, i kombinasjon med et torgområde og fri sikt mot verkstedområdet, sier direktøren som er åpen for innspill, men som er klar på at det skal bli gode forbindelser fra industriområdet der Statoilbygget kommer, og inn mot sentrum, sier Karlsen.