HSI eiendom AS har solgt Statoil-Medkila

HSI eiendom AS har solgt det tidligere Statoilbygget i Medkila til den lokale Tian-gruppen. Bygget er på 10.000 kvdratmeter , bygd i 1986 og har i hele perioden hatt et særs godt vedlikeholdsprogram. HSI eiendom beholder tomtene rundt bygget og har igangsatt reguleringsarbeid for bygging av boliger i ulike størrelser.

Statoil Medkila solgt