Harstad Mekaniske Verksted og MAN Diesel & Turbo Norge inngår samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale_HAMEK_MAN
Ser frem til å samarbeide, Eirik Lutnæs, Sales Manager MAN Diesel & Turbo og Peter Slump, Direktør ved Harstad Mekaniske Verksted, her fra sitt anlegg i Samasjøen i Harstad der et brønnbåt ligger ved en av kaien.

Harstad Mekaniske Verksted (Hamek), Nord Norges største reparasjonsverksted og MAN Diesel & Turbo (MAN), verdens ledende leverandør av marine dieselmotorer og fremdriftsanlegg, inngår avtale om reparasjon og vedlikehold av MAN og Alpha fremdriftsanlegg, samt deleleveranser.

Tilstede for kunden

For Hamek betyr samarbeidet at nok en kvalitetsleverandør ønsker å samarbeide med oss. «vi er svært glade for samarbeidet med MAN. MAN har i en årrekke levert kvalitetsprodukter til ferger, lastefartøy og fiskebåter som trafikkerer i området. Vi ser nå frem til å kunne yte enda bedre service til eksisterende kunder. Samtidig tror vi at Hamek gjennom strategiske samarbeidsavtaler styrker posisjonen som det foretrukne verftet når rederne velger reparasjonsverft» sier Peter Slump, Direktør ved Harstad Mekaniske Verksted.

Et av hovedargumentene for å inngå et slikt samarbeid er at MAN ønsker å komme nærmere kundene i Nord-Norge. «Gjennom samarbeidet vil vi også kunne tilby kunder som ønsker verkstedopphold lenger nord en lokal partner som har kompetanse på MAN sine produkter og tilgang på deleleveranser som kommer kunden til gode» Forteller Eirik Lutnæs, Sales Manager Man Diesel & Turbo.

Vedlikehold, reparasjon og deler

Gjennom avtalen vil MAN og Hamek samarbeide for ytterligere å øke kompetansen på MAN / Alpha motorer, gir og propell anlegg hos vår mekaniker. Hamek har allerede høy kompetanse på motorer og fremdriftsanlegg, med eget maskin- og diesel verksted. «Større vedlikeholds jobber som krever spesialkompetanse fra MAN forenkles ved at våre montører allerede kjenner både verftet og menneskene i Harstad» fortsetter Lutnæs.

Samarbeidet er også godt nytt for alle som ønsker arbeid utført på sine anlegg utenfor Harstad. Peter Slump forteller at de gjerne reiser ut for å utføre arbeid hvor som helst i Norge eller om så i utlandet. For oss er det viktig at kundene føler de blir hørt og ivaretatt samtidig som jobben blir ferdigstilt effektivt og i henhold til avtalen».

Samarbeidsavtalen mellom Man og Hamek sikrer også enklere og raskere tilgang på reservedeler. «Vi har fått på plass en god reservedelsavtale som sikrer at vi kan tilby original MAN deler til konkurransedyktige priser» avslutter Peter Slump

Styrket tilstedeværelse i økende marked

MAN arbeider for tiden med en rekke prosjekt for nybygg, «vi er sikre på at redere som vurderer en kvalitetsleveranse fra MAN også ønsker dette samarbeidet velkommen. For morgendagens redere, det være seg innen fiskeri, fergedrift eller annet, vil lokalt tilgjengelig kompetanse på moderne fremdriftsanlegg ha avgjørende betydning for kontinuerlig effektiv drift» avslutter Eirik Lutnæs.

 

Les mer om MAN produkter for maritime applikasjoner:

Les mer om MAN PrimeServ: 

Les mer om Harstad Mekaniske Verksted: