Grunnstein for Statoils Harstad-kontor

Statoil har vært tilstede i Nord-Norge i snart 40 år. Selskapet har store ambisjoner for videre satsing inn mot nordområdene og ser mange nye og spennende muligheter for fremtiden i nord. Den 2. september blir grunnsteinen for Statoils nye regionkontor for nordområdene lagt ned i Harstad.

Se hele pressemeldingen her