God påske!

Vi ønsker å oppdatere dere på status samtidig som vi ønsker dere alle en riktig god påske.

Vi tror alt blir bra og at vi i andre enden av coronaen skal  kunne glede oss over mye spennende byutvikling.

Langsiktig satsing

Det er 126 år siden Rikard Kaarbø startet opp Harstad Mekaniske Verksted, senere Kaarbøs Mekaniske Verksted. Vi har nylig fornyet leieavtalene for vårt datterselskap Harstad Mekaniske Verksted (Hamek). Avtalene definerer verftsområdene og gjelder for 30 år fremover for både sentrum og Samasjøen. Driften av verftet er en del av Harstads sjel og har for oss «evighetens perspektiv». For verftsområdet i Samasjøen skal det investeres betydelig den nærmeste tiden, blant annet i nytt verkstedbygg og nytt kontorbygg. For arealene i sentrum er det stadfestet en generalplan med fornyelse av haller og oppgraderinger og fornyelser. På tross av utfordringene i koronasituasjonen i 2020, leverte Hamek likevel et pent overskudd i 2020 og har en god start på 2021. Det er gjort en solid jobb av ledelse og ansatte. Gledelig er det også at det kommer gode tilbakemeldinger fra kundene.

For verftsområdet i Samasjøen skal det investeres betydelig den nærmeste tiden.
Investeringer på over 250 millioner, miljøopprydding, ny generalplan for verftet i sentrum nye 30-årige leieavtaler bekrefter at skipsindustrien har et evighetens perspektiv i Harstad.

Nye prosjekter på syd-området

På sydområdet har vårt eiendomsselskap Vågsfjord Eiendom ANS tidligere bygget nordområdesenteret for Equinor, servicesenter for Berggård Amundsen, og restaurert det historiske Skipperhuset. Troms og Finnmark fylkeskommune forbereder nå bygging av den nye videregående skolen for Sør-Troms. I Vågsfjord Eiendom utvikles prosjekter for det resterende tomtearealet på området.

Kaarbøbygget for Equinor var det første store bygget når utviklingen av de ledige arealene startet.

Kaarbøkvarteret tar form

Det nye hotellet i Kaarbøkvarteret har nå kommet opp av havet og startet klatringen oppover de 11 etasjene bygget skal ha. Interiørarkitekt ferdigstiller design for rom, konferansesenter, bar, restaurant osv. Arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt samarbeider om gode løsninger for de spektakulære uteområdene helt ute i havet.

Fra før består Kaarbøkvarteret av landsdelens største tørrdokk, og de verneverdige byggene Støperiet kulturscene og det gamle kontorbygget Administrasjonen.  Sistnevnte er tidligere komplett restaurert og leies ut til Fontenehuset Harstad.

Vi har restaurert og berget  flere historiske bygg som Skipperhuset, Støperiet og Administrasjonen. 

Det pågår et parallelloppdrag hvor to arkitektkontorer (R21 og Transborder studio) skal levere konseptforslag for boenhetene i Kaarbøkvarteret. Disse leilighetsbyggene blir sydvendte og får lun beliggenhet ved den nye Anna Elisabeths gate som går fra Fjordgata og til hotellet. Førsteetasjene i leilighetsbyggene skal også inneholde kafeer og butikker.

Vi imøteser også en avklaring for det nye biblioteket for Harstad og ny kino. Vi er klare for å bygge.

Et spennende bygg blir oppført ved havet rett over hotellet. Begge de to byggene blir liggende inntil havbukten inn mot den vernede slipp 1.

Som en del av utbyggingen av denne nye bydelen vil det inngå et torgområde (Slippentorget) og fremføring av Stien langs Sjøen gjennom området (ved blant annet Vallopassasjen).  Dette blir områder som innbyr til lek, rekreasjon, kunst og inspirasjon.

Kaarbøvarteret utvikles av Kaarbø Utvikling, som eies av Clemens Eiendom og Harstad Skipsindustri. 

Hotellet som skal leies ut til Nordic Choice er påbegynt og står ferdig neste sommer. Reguleringen for ny videregående skole pågår for fullt. De totale investeringer i privat og offentlig regi er på nærmere 4 milliarder.

Nye boliger i Medkila

Medkila Eiendom (eies av Harstad Skipsindustri og Norsk Apotekerforening) har et attraktivt tomteområde ved det gamle Statoilbygget i Medkila. Tomtene er regulerte for inntil 160 boenheter. I fremtiden vil det bli iverksatt videre utbygging av dette området.