Glad for å kunne bidra til tidenes største investering

 Harstad videregående skole: Visualisering

Troms fylkeskommune har besluttet å bygge den nye videregående skolen i Harstad som nabo til  Equinor-bygget som i dag har Equinor, Polarkonsult og KUPA som leietakere. Harstad kommune har i siste kommunestyremøte besluttet å bygge en idrettshall og mulig turnhall på nabotomten til skolen. Ny videregående skole vil benytte idrettshallen på dagtid. Størrelsen på hallen er under utredning av Harstad kommune.
-Vi er svært glade på Harstad-regionens vegne. Dette blir tidenes klart største enkeltinvestering i Harstad. Vi tror det er et svært fremtidsrettet vedtak og er glad vi har kunnet bidra med en flott tomt til formålet, sier Ola Karlsen som er daglig leder i VE som selger tomta til Troms fylkeskommune.

Fantastisk plassering

Den nye moderne videregående skolen i Harstad vil få en svært god sentrumsnær plassering . Her vil være  effektiv tilgang for busser, biler, syklende og gående med innkjøring fra den store rundkjøringen ved Harstadåstunnelen og derfra ned Margrethe Jørgensens vei. Det blir også en fin gang og sykkelsti fra skolen til det nye Kaarbøkvarteret i sentrum. Det vil være en gangtid til Kaarbøkvarteret  på ca fire minutter fra skolen.
Skolens plassering nært sentrum og nær kompetanse- og lærlingebedrifter vil gi synergier for mange parter. Tomta skal videreutvikles med flere bygg, og sammen med Kaarbøkvarteret i sentrum vil det bli en helt ny bydel tuftet på kompetanse, kultur, reiseliv og næring.

Ny bydel tar form

Troms fylkeskommune har med sitt vedtak om ny skole med en slik plassering tilrettelagt for en ny sentrumsnær videregående skole som gir et løft for byen og kommende generasjoner.
-Etableringen av landsdelens største tørrdokk,  Equinorbygget, Skipperhuset, Fontenehuset, Støperiet kulturscene, BA-bygget og nå ny videregående skole med idrettshall er alle elementer i en totalplan for den nye bydelen . Vi arbeider nå hardt videre for å tilføre området flere spennende etableringer og vil fortløpende orientere om dette, sier Karlsen.

Harstad videregående skole: Visualisering

 

Harstad videregående skole: Visualisering

FAKTA:

Vågsfjord Eiendom ANS «VE» er et eiendomsselskap som eies av Tinius Invest AS (et selskap i Norges Apotekforening) og Harstad Skipsindustri AS. Selskapet har eiendommer i sentrum syd der blant annet Equinor-bygget, BA-bygget og Skipperhuset er lokalisert.