Gjenvalg i HSI-styret

Lars Weyer-Larsen ble gjennvalgt som styreleder på generalforsamlingen til Harstad skipsindustri. Det ble også gjenvalg på de øvrige i  styret som da fortsatt består av Terje Halmø,Anders Aune, Tone Lisbet Hansen, Johan Solbu Braaten,Sigmund Sørensen og Håkon Hansen. På generalforsamlingen var 93 prosent av aksjene representert.
Fjorårets resultat var tilfredsstillende både for HSI og datterselskapet Harstad mekaniske verksted AS (HAMEK). 2014 ble preget av byggingen av landsdelens største tørrdokk som stod ferdig på nyåret .Lengden i dokka  er øket fra 125 til 145 meter, bredden fra 16 til 27 meter og dybden fra 6 til 9 meter. Det er tilfredsstillende ordretilgang til denne utover høsten i år.
Det er vedtatt ny reguleringsplan for området sør for tørrdokka i sentrum.Området er regulert til næringsformål og i april startet byggingen av et 11000 kvadatmeter stort bygg for Statoil. Dette bygget eies av Kaarbø Eiendom AS, der HSI AS har 50.1 % eierandel,mens Tinius Invest AS har 49.9%. Samme eiersituasjon er det i Medkilas Eiendom AS som fra 2017 overtar  Statoils gamle bygg i Medkila .
Det er stor aktivitet både i HAMEK med rep og vedlikehold for skip, fiskeflåten, fraktbåter, ferger og passasjerbåter og militære båter. Og i HSI i utvikling av de store eiendomsarealene i sentrum, Medkila og Samasjøen.