Flere ansatte

Harstad mekaniske verksted var 75 ansatte rundt årsskiftet. Staben er nå utvidet til 90 etter god pågang av arbeid.

Se sak på ht.no