Fin ramme da det ble lagt ned grunnstein for det nye hotellet.

12.oktober ble grunnstein lagt ned for hotellet som er under bygging i Kaarbøkvarteret. Det ble en fin ramme med Hærens musikkorps og De Fire Tenorer som sang og spilte vakkert «Sang til byen» og «Hus ved havet».
Styreleder for Hotell Kaarbø AS, Bernt Nordby Skøien, holdt velkomsttalen og vektla at hotellet er en av flere brikker som til sammen bli en ny fin del av sentrum i Harstad.
Grunnsteins-skrinet som ble lagt ned inneholdt tradisjonen tro tegning av det 180 roms-store hotellet, dagens lokal-avis og en del penger som illustrerer året dette skjedde. Hotellet skal åpne juni 2022.