En million til restaurering av vårt vernede Støyperi

NyeStoperiet

Norsk kulturminnefond har bevilget én million kroner til arbeidet med å verne og utvikle det gamle støyperiet fra 1914 til Støyperiet Kulturscene i 2017.

-Vi er svært glad for tildelingen som er en honnør og et kvalitets-stempel på det arbeidet vi gjør for å utvikle verkstedindustrien samtidig som vi tar vare på og utvikler bygg som ikke skal brukes av industrien, det sier daglig leder i Harstad skipsindustri AS, Ola Karlsen.

-Vi håper det kan åpne opp for positiv behandling også hos andre offentlige instanser og private medspillere. Total-rammen for prosjektet er på 7.5 millioner. Da skal det fremstå som en ny kulturscene for Harstad. Om alle gode krefter vil kan det styrebehandles til høsten og det kan da være klart senest til Festspillene 2017, sier Karlsen.