Harstad skipsindustri -  C. Trym Ivar Bergsmo

Harstad skipsindustri AS

ble etablert 31. desember 1988 . Men vår historie går helt  tilbake til 1895 da Kaarbøverkstedet AS ble etablert i Harstad sentrum og 1909  da Ejnar S Nielsen ble startet og etablert i Samasjøen fra 1912 . I dag driver vi virksomheter på begge disse steder med landsdelens største tørrdokk i sentrum av Harstad og tre slipper og en stor verkstedhall  i Samasjøen.

Vi har også etablert et eiendomsselskap som forvalter og utvikler en betydelig tomte og eiendomsmasse i Harstad.

Vi har i dag ca 80 ansatte, men regner med å vokse til opp mot 150 ansatte på kort tid.

Historien vår

Vår skipshistorie er uløselig knyttet til tilblivelsen av Harstad som bysamfunn med bystatus fra 1904.

Vår grunder Rikard Kaarbø ble født i 1850 i Harstad som sønn av Wilhelm Kaarbø som fra Lesja i Gudbrandsdalen. Rikard etablerte Kaarbøverkstedet AS i 1895 og hadde sin første båt på slipp 15.januar  1896.

Rikard overtok som dampskipsekspeditør i Harstad etter sin far midt på 1870-tallet. Han fikk sin første båt, en fraktbåt, i 1875. Han utvidet med flere båter og startet med kull og saltlager. Han bygde landsdelens første damskipskai som stod ferdig i 1889. Han var ordfører i Hastad fra 1883 til sin død i 1903 og regnes som Harstad bys grunnlegger.

Ejnar S Nielsen ble født i København i 1883 og kom til Norge i 1902. I sitt første år i Norge var han med å instrallere motor på Roald Amundsens «Gjøa» som lå ved kai i Tromsø. I 1909 etablerte han et verksted for reparasjon av motorer i Harstadham og i 1912 flyttet han virksomheten og anla to slipper i Samasjøen.

Det er en videreføring av disse to historiske bedriftene som 31. desember 1988 ble Harstad skipsindustri AS. Virksomhetene hadde da vært inne i vanskelige år etter at de i sine beste år hadde opp til 900 ansatte.

Totalt er det bygget 178 båter ved de to  verftene, 142 ved Kaarbø  32 ved Ejnars S Nielsens verksted og  de fire siste ved Harstad verftene/HSI  (Kaarbø) . Den siste i 1998 .Den første båten som ble bygget  var 13.6 meter lange MS «Sigrid « i 1904 og den største Hurtigruteskipet MS» Vesterålen på 108 meter i 1983.

I dag utvikles det kompakte verksted med tre slipper i Samasjøen for små og mellomstore båter, mens landsdelens største tørrdokk for store båter etablert i sentrum av Harstad der Kaarbø startet.

Harstad skipsindustri driver i dag også med eiendomsutvikling gjennom eget eiendomsselskap  på sine eiendommer i sentrum og i Samasjøen. I april 2015 starter vi byggingen av et 12000 kvadratmeter stort kontorbygg for Statoil ASA.