Nyheter

IMG_5078

Det er full trykk på opp-pussingen av det over 100 år gamle Støyperiet, Bygg engineering AS har fått jobbe med å skifte vinduer, sikre bygget og pusse opp fasaden. I […]

IMG_5079

Før jul kommer HSI ut med ny bok om verkstedpionerene og personligheter i Harstads verkstedhistorie fra 1895 og frem til våre dager. Boka skrives av Agnar Kaarbø som er oldebarn […]